Tarieven

Behandeling alleen op afspraak. Legitimatie bij 1e afspraak is wettelijk verplicht.

Betaling graag contant, pinnen is helaas niet mogelijk.

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging FAGT, RCBZ en AGB. Klachtenregeling conform WKKGZ.

Algemene Voorwaarden | Cliënten informatie | Privacy verklaring Fundament Voetreflex

 

__

_

Voetreflexzonetherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars, geheel of gedeeltelijk,  vergoed in de aanvullende verzekering. Uw eigen risico is daarbij niet van toepassing.

Annuleren van een afspraak tot 24 uur van te voren, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht met een niet declarabele factuur.

Integratieve geneeskunde is aanvullend op je gezondheid en geen vervanging voor reguliere geneeskunde.

Als FAGT therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd.
Verwijzingen hiernaar zijn te vinden op de website www.fundamentvoetreflex.nl
Indien u een klacht heeft richt u zich in eerste instantie naar uw therapeut. Als u er niet samen uitkomt kunt u zich richten tot de hiervoor genoemde klachtenfunctionaris. Mocht ook dit geen oplossing bieden kunt u zich richten tot de hiervoor genoemde geschilleninstantie.
Heeft u een klacht die onder tuchtnormen(beroepscodes) valt kunt u zich richten tot de TCZ.

contact

Reacties zijn gesloten.